Czechy


Czechy — narty nieskończone stoki

Model PROLESKI PRO2V

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Wydział Wychowania Fizycznego