Gwarancja i serwis


Wszystkie modele narciarskich urządzeń treningowych PROLESKI posiadają 24-miesięczny okres gwarancyjny, od momentu podpisania stosownych dokumentów odbioru niekończących się stoków zamontowanych w obiekcie Zamawiającego.

W okresie gwarancyjnym nasza firma bezpłatnie usuwa wszystkie usterki, spełniające warunki gwarancyjne. W razie konieczności kierujemy do obiektu zespół specjalistów celem przeprowadzenia prac naprawczych.

proleski0011Gwarancja nie obejmuje przypadków zepsucia się urządzeń, wynikającego z nieprzestrzegania zasad instrukcji użytkowania, włączając:

  • Zepsucie się wskutek zakłóceń działania sieci zasilającej;
  • Uszkodzenia wskutek oddziaływania agresywnych czynników środowiska;
  • Wprowadzanie nieupoważnionych zmian konstrukcyjnych;
  • Ewentualne uszkodzenia powstałe w warunkach działania sił wyższych (działanie żywiołów, pożar itp.)

Po upływie okresu gwarancyjnego nasza Spółka, na życzenie Zamawiającego, może prowadzić pogwarancyjną obsługę serwisową narciarskich urządzeń treningowych, włącznie z konsultacjami w sprawach technicznych, pracami naprawczymi i wymianą niezbędnych zespołów i części do kompletacji.

Udzielamy gwarancji na niekończące się stoki PROLESKI oraz prace montażowe.

W naszej Spółce w centrum serwisowym pracują doświadczeni specjaliści, posiadający wszystkie niezbędne kwalifikacje oraz środki dla świadczenia obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Niektóre z zalet naszego centrum serwisowego:

  • Pracownicy centrum prowadzą konsultacje w sprawach technicznych oraz niezbędny instruktaż;
  • Obowiązkowe szkolenie z zakresu prawidłowego użytkowania narciarskich urządzeń treningowych PROLESKI oraz dalsze wsparcie;
  • Ścisłe przestrzeganie warunków obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej;
  • Termin dostawy części zamiennych max 3 dni, niezależnie od rodzaju przypadku: gwarancyjnego czy pogwarancyjnego;
  • Usługa przeniesienia narciarskiego urządzenia treningowego na inny obiekt (demontaż, montaż, uruchomienie);

Zgodnie z warunkami umowy nasza Spółka wykonuje bezpłatnie gwarancyjne prace naprawcze.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dot. użytkowania i asysty technicznej niekończących się stoków PROLESKI, proszę skontaktować się z naszym Działem Obsługi.