Patenty


Jako środek ochrony inwestycji zamawiającego i rynków zbytu dla swoich urządzeń, Spółka OOO „FIRMA CAPITAL-TRADE” obligatoryjnie dokonuje rejestracji patentów na wszystkie opracowania technologiczne, które pojawiają się w wyniku działalności produkcyjnej i konstruktorskiej Spółki.

Aktualnie posiadamy patenty na wynalazki, wydane przez Urzędy Patentowe Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu. W trakcie procesu nadawania praw patentowych znajduje się pakiet wniosków złożonych w urzędach patentowych Europy i Białorusi.

Wszystkie modele narciarskich urządzeń treningowych PROLESKI są opracowywane i produkowane w ścisłej zgodności z dokumentami normatywnymi dotyczącymi bezpieczeństwa Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, a także z dyrektywami Unii Europejskiej: 93/42/ЕС, 2001/95/ЕС, 2006/42/ЕС.

Na wszystkie produkowane przez naszą Spółkę urządzenia posiadamy świadectwa zgodności i opinie SES.

sert_proleskises_proleski

NASZE PATENTY:

Dnia 25 września 2013 roku — uzyskaliśmy patent na wynalazek: narciarskie urządzenie treningowe, w Kazachstanie

 proleski_patent_1

Dnia 10 czerwca 2013 roku — uzyskaliśmy patent na wynalazek: narciarskie urządzenie treningowe, na Ukrainie

proleski_patent_3

Dnia 25 września 2012 roku — wyznaczony został priorytet przez Euroazjatycką Organizację Patentową na wynalazek: narciarskie urządzenie treningowe, na terytorium Eurazji

Dnia 20 października 2012 roku — uzyskaliśmy patent na wynalazek w Rosji: narciarskie urządzenie treningowe

 

proleski_patent_2

 

Dnia 25 września 2012 roku— uzyskaliśmy patent nawynalazek: narciarskie urządzenie treningowe, naUkrainie

proleski_patent_4

 

4hkk131z8u

 Jakiekolwiek nieprzestrzeganie praw intelektualnej własności prowadzi do zastosowania odpowiednich sankcji!